Ingen aktuelle nyheder
 • 20-04-2015
  Lejrskole 8b Paris. 20/4. - 24/4 · 8B
  1
 • 20-04-2015
  16:00-19:15
  Skole-hjem-samtaler i mødelokale 1 · 0B
  1
 • 21-04-2015
  14:00-17:40
  Skole-hjem-samtaler den 21.4. · 6B
  1
 • 21-04-2015
  17:00-20:00
  Skole-hjemsamtaler 1.B forår 2015 · 1B
  1
 • 23-04-2015
  overnatning 1. klasserne · 1B · 1C
  2
 • 23-04-2015
  12:30-17:45
  Skole-hjem-samtaler i mødelokale 1 · 0B
  1
 • 24-04-2015
  17:30-21:00
  Aftenåben i Hulen · 4B · 4C · 5B · 5C
  2
 • 27-04-2015
  14:10-16:00
  Skole/hjem 6.c · 6C
  1
 • 27-04-2015
  14:10-16:10
  Skole/hjem 6.c · 6C
  1
 • 27-04-2015
  14:30-18:40
  Skole-hjem-samtaler den 27.4. · 7B
  1
 • 27-04-2015
  16:30-18:45
  Skole-hjem-samtaler forår 2015 2.C · 2C
  1
 • 27-04-2015
  17:00-20:00
  Skole FO hjemsamtaler 1.B · 1B
  1
 • 29-04-2015
  14:00-15:45
  Økonomi oplæg i "Herre i eget hus" · 8B · 8C · 9B · 9C
  1
 • 29-04-2015
  15:00-16:30
  Sparrings- og rådgivningscafe ·
  1
 • 29-04-2015
  15:30-21:00
  Skole-hjem samtaler 6A · 6A
  1
 • 29-04-2015
  16:15-18:45
  Skole-hjem-samtaler forår 2015 2.C · 2C
  1
 • Brian Hyldig den 07-04-2015
  Nu skal skolen ud i virkeligheden, og virkeligheden ind i skolen.
  Du/I inviteres hermed til at gøre hverdagen mere spændende for børn fra 0-18 år i Gribskov Kommune. Det tager blot en time af din tid, og vi vil meget gerne hilse på dig.
  Kan du/I noget, vil du/I noget, har du/I noget, som børn ml 0-18 år vil synes er spændende?
  Kom til info møde på en skole i dit lokalområde om den nye hjemmeside Skolen i Virkeligheden. Her vil alle lærere og pædagoger fremover kunne booke dit og andres tilbud om at vise børnene i institutioner og skoler, hvad I kan.  Vi står for al administration.  Du/I kan læse mere om projektet her: www.gribskov.dk/SIV, eller skriv til skolenivirkeligheden@gribskov.dk.
  Vi vil meget gerne invitere alle foreninger, erhvervsfolk og privatpersoner til møderne. Del derfor meget gerne denne invitation, så vi kan få mange forskellige tilbud til børnene på banen.
  Møderne afholdes således:
  Sted:    Dato: Tid:
  Gribskolen, BLIK                         8. april kl. 19-20
  Sankt Helene Skole, afd. Vejby   13. april kl. 19-20
  Bjørnehøjskolen                         16. april kl. 19-20
  Gilbjergskolen, afd Parkvej         20. april kl. 19-20
  Nordstjerneskolen, Afd Helsinge  23. april kl. 19-20
  De bedste hilsner
  Kristina Hobbs
  Projektkoordinator
  Gribskov Kommune, Kultur, fritid og turisme.
 • ikon
  Ole Petersen den 27-03-2015

  Resultater for vores Brugertilfredshedsundersøgelse

  Kære forældre,

  Tak for jeres hjælp med den brugertilfredshedsundersøgelsen, vi gennemførte i januar-februar. Vi opnåede en svarprocent på 72,2%, hvilket fortæller os, at resultaterne er valide. Tak for det!

  Bjørnehøjs generelle resultater er vedhæftet denne besked. Resultater for de enkelte årgange udsendes via forældreintra til de respektive årgange/klasser.

  Jeg tolker umiddelbart resultaterne således, at der overordnet set er en pæn tilfredshed med Bjørnehøjs virke.

  Der er imidlertid også forhold, som giver stof til eftertanke. Vores indsatser med bevægelse i undervisningen, undervisning ”ud af huset” og lektiecafé opleves ikke som ramt helt i plet.

  Her skal jeg lige erindre om, at undervisningsminister Christine Antorini har udtalt, at med så omfattende reform, som folkeskolereformen er et udtryk for, må det forventes, at ikke alt er på plads fra dag 1.

  Vi arbejder hele tiden at komme tættere på, at opfylde folkeskolereformens krav, og vi vil og skal i den kommende tid have drøftet og fundet mulige løsninger på i vore årgangsteam, på personalemøder, i skolebestyrelsen og ikke mindst i skolens ledelse.

  En række forhold er allerede ændret, og i planlægningen af det kommende skoleår tager vi naturligvis indvundne erfaringer ind, så vi til stadighed udvikler vores praksis.

  Vi har taget alle resultaterne til efterretning, og der er planlagt politisk opfølgning gennem to behandlinger på børneudvalget, og særligt ved et fællesmøde hvor jeg, sammen med to repræsentanter fra forældrebestyrelsen, vil være i dialog med politikerne fra Børneudvalget om resultaterne og den opfølgning vi skal i gang med i den nærmeste fremtid

  Endnu en gang tak for jeres besvarelser. Vi vil løbende holde jer orienteret omkring, hvordan vi arbejder videre på, at gøre Bjørnehøj endnu bedre.

  Venlig hilsen

   

  Ole Petersen

  Skoleleder

Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

96927