Ingen aktuelle nyheder
 • 30-03-2015
  Påskeferie- Lukket til og med D. 06/4 · 0B · 0C · 1B · 1C · 2B · 2C · 3B · 3C · 4B · 4C · 5B · 5C
  2
 • 01-04-2015
  15:00-16:30
  Sparrings- og rådgivningscafe ·
  1
 • ikon
  Ole Petersen den 27-03-2015

  Resultater for vores Brugertilfredshedsundersøgelse

  Kære forældre,

  Tak for jeres hjælp med den brugertilfredshedsundersøgelsen, vi gennemførte i januar-februar. Vi opnåede en svarprocent på 72,2%, hvilket fortæller os, at resultaterne er valide. Tak for det!

  Bjørnehøjs generelle resultater er vedhæftet denne besked. Resultater for de enkelte årgange udsendes via forældreintra til de respektive årgange/klasser.

  Jeg tolker umiddelbart resultaterne således, at der overordnet set er en pæn tilfredshed med Bjørnehøjs virke.

  Der er imidlertid også forhold, som giver stof til eftertanke. Vores indsatser med bevægelse i undervisningen, undervisning ”ud af huset” og lektiecafé opleves ikke som ramt helt i plet.

  Her skal jeg lige erindre om, at undervisningsminister Christine Antorini har udtalt, at med så omfattende reform, som folkeskolereformen er et udtryk for, må det forventes, at ikke alt er på plads fra dag 1.

  Vi arbejder hele tiden at komme tættere på, at opfylde folkeskolereformens krav, og vi vil og skal i den kommende tid have drøftet og fundet mulige løsninger på i vore årgangsteam, på personalemøder, i skolebestyrelsen og ikke mindst i skolens ledelse.

  En række forhold er allerede ændret, og i planlægningen af det kommende skoleår tager vi naturligvis indvundne erfaringer ind, så vi til stadighed udvikler vores praksis.

  Vi har taget alle resultaterne til efterretning, og der er planlagt politisk opfølgning gennem to behandlinger på børneudvalget, og særligt ved et fællesmøde hvor jeg, sammen med to repræsentanter fra forældrebestyrelsen, vil være i dialog med politikerne fra Børneudvalget om resultaterne og den opfølgning vi skal i gang med i den nærmeste fremtid

  Endnu en gang tak for jeres besvarelser. Vi vil løbende holde jer orienteret omkring, hvordan vi arbejder videre på, at gøre Bjørnehøj endnu bedre.

  Venlig hilsen

   

  Ole Petersen

  Skoleleder

 • Ronny Lund den 04-03-2015
  Renovering af Pergola.

  Adgangsvej til til blok A ( FO'en) samt blok B, kan igen benyttes indtil Fredag før Påske d.27 Marts.
  Efter Påskeferien d.7 April Tirsdag, vil der igen være spærret af, og bagvej skal igen benyttes.
  Yderlig info følger efter Påske.

  Med venlig hilsen
  Pedellerne.
 • ikon
  Ole Petersen den 27-03-2015

  Resultater for vores Brugertilfredshedsundersøgelse

  Kære alle forældre

  Tak for jeres deltagelse i brugertilfredsheds undersøgelsen. Der var fra Jer 74,3 % lig med 202 besvarelser. Vi siger tak for Jeres hjælp.

  Samlet set er vi rigtige tilfredse med resultatet, selvom det ligger en anelse under sidste undersøgelse, der blev lavet for 5 år siden

  Vi bliver særdeles glade for at se de at 5 spørgsmål I som forældre vurderer højest, også ligger i tråd med de indsatsområder medarbejderne i Fo-èn prioriterer højest i det daglige arbejde.

  Der er selvfølgelig også områder, vi fremover vil arbejde med og udvikle på, bl.a. bliver det påpeget at omgangstonen mellem børnene kan forbedres. Her vil der være et indsatsområde.

  Jeres tilbagemeldinger tages alvorligt og lokalt vil undersøgelsen blive taget op i skolebestyrelsen.

  Politisk vil alle resultaterne blive taget til efterretning, og der er planlagt politisk opfølgning gennem 2 behandlinger i børneudvalget, og særligt ved et fællesmøde, hvor jeg sammen med repræsentanter fra skolebestyrelsen, vil være i dialog med politikerne fra Børneudvalget om resultaterne og den opfølgning, vi skal i gang med fremadrettet.

  Endnu engang tak for besvarelserne, der samlet set viser et godt samarbejde omkring børnene på Bjørnehøj. Jeg vil orientere Jer om det videre arbejde.

   

  Venlig Hilsen

  Pia Foght

  Bjørnehøj FO

  Se vedhæftede rapporter

Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

87973