Ingen aktuelle nyheder
 • 29-05-2015
  Afgangselevers sidste skoledag ·
  1
 • 29-05-2015
  15:00-16:45
  Skole-/hjemsamtaler i 3.B foråret 2015 · 3B
  1
 • 02-06-2015
  17:00-21:30
  Fællesspisning, emne "De 7 dødssynder" · 7B
  1
 • 03-06-2015
  18:30-21:30
  Digtaften og fællesspisning · 6B
  1
 • ikon
  Michael Møller-Larsen den 26-05-2015
  Kære alle

  Lidt inspiration fra sundhedsstyrelsen om 60 min fystsk aktivitet hver dag. Gælder ikke kun for børn, men for os alle.

  http://getmoving.dk/

  Rigtig god fornøjelse

 • Brian Hyldig den 20-05-2015
  Ændret serviceniveau for skolebuskørsel

  Børneudvalget har på mødet 12.05.15 vedtaget et ændret serviceniveau for skolebuskørsel, gældende fra skoleåret 2015-16

  Ændringerne indebærer:
  Elever i 0.-9. klasse kan søge om Movia skolekort. Kun hvis befordring med offentlig trafik ikke kan lade sig gøre indenfor serviceniveauet kan eleven søge om skolebuskort til almindelig skolebus.
  Kommunen sørger for transport til og fra skole for elever, der har længere skolevej end:
  2,5 km (0. klasse - 3. klasse) - ændret fra 0. - 4. klasse
  6,0 km (4. klasse - 6. klasse) - ændret fra 5. - 6. klasse

  Afstand til opsamlingssted:
  Ligesom afstandskravet fra hjem til skole, afhænger Gribskov Kommunes kriterium for, hvor langt
  der må være til opsamlingssted af klassetrin.
  Serviceniveauet for den maksimale direkte afstand mellem hjem og stoppested er:
  · 0-3 klasse: 1,25 km - ændret fra 0-4 klasse
  · 4-6 klasse: 3,0 km - ændret fra 5-6 klasse

  Elever i 0.-9. klasse må maksimalt have ét busskift på ruten fra hjem til skole og ét skift fra skole til hjem.

  Ventetiden før første lektion og efter sidste lektion må maksimalt være 30 minutter - ændret fra 20 minutter.

  Du kan læse om kommunens serviceniveau via nedenstående link.
   
 • Brian Hyldig den 20-05-2015
  Forslag om ændring af skoledistrikter forelægges Byrådet den 22. juni 2015

  Skoledistrikterne er i Gribskov Kommune historisk betingede og går tilbage fra før kommunesammenlægningen. Der er områder, som i forhold til kørsel af skoleelever, passer bedre til et andet skoledistrikt, end det skoledistrikt området hører til i dag.

  Hvilke skoledistrikter kan blive berørt af ændringerne?
  · Mårum og Kagerup går fra Bjørnehøjskolen til Gribskolen (Græsted afd.)
  · Skærød går fra Bjørnehøjskolen til Nordstjerneskolen (Helsinge afd.)
  · Dronningmølle går fra Gribskolen til Gilbjergskolen (Gilleleje afd.)
  · Rågeleje går fra Gilbjergskolen til Sankt Helene Skole (Vejby afd.)

  I ændringen af skoledistrikterne er der lagt vægt på, at børnene i området tilknyttes den
  skole, hvor befordringen til og fra skole med kollektiv trafik er nemmest.

  Hvis Byrådet beslutter ovennævnte ændringer af skoledistrikter, forventes ændringerne
  at træde i kraft pr. 1. august.
  Ændringerne af skoledistrikterne har konsekvenser for de børn og unge der bor i de berørte områder, da de nu ikke længere tilhører skoledistriktet på den skole de går på. De kan fortsat gå på skolen (det gælder også de børn der allerede er indskrevet til skolestart), da Gribskov Kommune har frit skolevalg, men de har ikke længere krav på gratis befordring.

  Læs mere i linket nedenfor om ændret serviceniveau, info om trafikfarlige veje i kommunen, og ansøgning om Movia skolebuskort.

  HUSK at ansøge om Movia skolebuskort senest den 1. juni 2015 på kommunens hjemmeside.
   
 • Brian Hyldig den 12-05-2015
  Kære alle

  Hermed vedhæftet invitation med  program for afslutning af vores svømmeprojekt den 1-6-2015 i Gribskov Svømmehal fra kl. 14-16.

  Vi håber rigtig mange af Jer har mulighed for at deltage og hjælpe med at gøre dagen til en festlig dag, som børnene fremover vil huske med glæde.

  Det har været et spændende forløb, som børnene har haft stor glæde af.

  Venligst
  Pia Foght
   
 • Brian Hyldig den 29-04-2015

  Brochure sætter fokus på folkeskolerne

  Forældre, der står over for at vælge skole, og tilflyttere med børn kan nu se Gribskovs folkeskoler an i en stor brochure.

  Brochuren fortæller om de vigtigste særkender ved vores fem folkeskoler - Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen, Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole. Der er taget en serie nye, indbydende billeder fra skolerne, og skolernes faglige styrker og indhold bliver i nem form trukket frem for forældre, der skal vælge skole. Formålet er vise noget af al det gode, vores skoler tilbyder. Og at bidrage til, at Gribskov er et attraktivt sted at bosætte sig for børnefamilier.
  Brochuren bliver omdelt til forældre i dagtilbud, skoler, ejendomsmæglere, lægehuse, biblioteker og kommunens Borgerservice. Brochuren er finansieret gennem annoncer. Den kan også læses online via nedenstående link.

Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

115376